Vítejte na stránkách základní školy v Chlebovicích!

Sunny Day

Návrhy rozpočtu 2018

V souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací, které vydal náš zřizovatel, je naše organizace povinna v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu průběžně zveřejňovat na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny.

Sunny Day Základní škola

Název: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
Sídlo: Pod Kabáticí 107, 739 42 Chlebovice
Charakteristika: neúplná, málotřídní škola - 3 třídy
Součásti: základní škola
mateřská škola
školní družina
školní jídelna

Sunny Day Mateřská škola

Název: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
Sídlo: Pod Kabáticí 193
739 42 Chlebovice
Charakteristika: 1 oddělení