Informace o škole


Sunny Day Současnost

V letech 1996 - 1997 byla provedena rekonstrukce školy. Škola získala nové prostory - hernu pro školní družinu, učebnu, sborovnu, ředitelnu, sociální zařízení a skladové prostory. Budova byla nově omítnuta a opravena byla i školní kuchyně. Od školního roku 1996/97 se vyučuje v 1. - 5. ročníku. 1. 1. 2003 vznikla příspěvková organizace s názvem Základní škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, jejíž součástí se stala mateřská škola. Nynější název je Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace.


Sunny Day Vzdělávací program

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od 1. 9. 2016


Sunny Day Výroční zpráva

Výroční zpráva pro školní rok 2017/2018 je ke stažení ve formátu PDF zde.


Sunny Day Školská rada

Volební řád školské rady je ke stažení ve formátu PDF zde.

Výsledky voleb do školské rady je ke stažení ve formátu PDF zde.

Zápis ze zasedání školské rady v březnu 2018 je ke stažení ve formátu PDF zde.

Zápis ze zasedání školské rady v říjnu 2018 je ke stažení ve formátu PDF zde.

Zápis ze zasedání školské rady v březnu 2019 je ke stažení ve formátu PDF zde.

Jednací řád školské rady je ke stažení ve formátu PDF zde.


Sunny Day Školní řád

Školní řád je ke stažení ve formátu PDF zde.

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu je ke stažení ve formátu PDF zde.


Sunny Day Klasifikační řád

Klasifikační řád je ke stažení ve formátu PDF zde.


Sunny Day Časový rozvrh hodin

Časový rozvrh hodin je ke stažení ve formátu PDF zde.


Sunny Day Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie je ke stažení ve formátu PDF zde.

Minimální preventivní program je ke stažení ve formátu PDF zde.

Samostatná příloha MPP - Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních je ke stažení ve formátu PDF zde.Sunny Day Seznam pedagogických pracovníků

Mgr. Ilona Martínkováředitelka ZŠ
Mgr. Alena Glembkováučitelka ZŠ, statutární zástupce ředitele
Mgr. Lenka Michálková učitelka ZŠ
Mgr. Lucie Brusová učitelka ZŠ, školní metodik prevence
Mgr. Nika Valkovičová učitelka ZŠ
Adriana Rohlováasistentka pedagoga
Renata Juřenová vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Mgr. Iva Mládková vedoucí učitelka MŠ
Bc. Marie Mikolášováučitelka MŠ
Pavla Šuleřováškolní asistentka


Sunny Day Seznam správních zaměstnanců

  • Školnice: p. Anna Kozelská, p. Iva Žižková
  • Vedoucí šk. kuchyně: p. Ludmila Mičincová
  • Kuchařka: p. Bronislava Šajerová