Školka

Školní řád pro školní rok 2018/2019

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Termíny úhrady stravného a úplaty ve školním roce 2018/2019

září 13. 9. – 14.9.
říjen 11. 10. – 12.10.
listopad 14. 11. – 15.11.
prosinec 13. 12. – 14.12.
leden 14. 1. – 15.1.
únor 14. 2. – 15.2.
březen 14. 3. – 15.3.
duben 11. 4. – 12.4.
květen 14. 5. – 15.5.
červen 13. 6. – 14.6.