Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Menu

Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy v Chlebovicích

Oznámení pověřence


Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2nOZNÁMENÍ POVĚŘENCE

Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
IČ: 70971692
Sídlo: Pod Kabáticí 107, 739 42 Chlebovice
Zastoupená Mgr. Ilona Martínková


sděluje tímto Úřadu pro ochranu osobních údajů, že

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ni bude od 25. května 2018 vykonávat paní Mgr. Et Mgr. Bc. Hana Vitásková, e-mailová adresa: FM@viavis.cz.


V Chlebovicích dne 23. 5. 2018


Mgr. Ilona Martínková
ředitelka školy