Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice Příspěvková organizace města Frýdek-Místek

Menu

Jídelna

Škola je poskytovatelem dietního stravování podle vyhl. č. 17/2015 Sb.

Jídelníček pro ZŠ i MŠ

V tomto školním roce se stravné platí výhradně formou inkasní platby na účet č. 115-8689840267/0100 vždy desátého v měsíci.

Cena stravného

Celodenní strava pro dítě MŠ do 6 let stojí 32,- Kč.
Celodenní strava pro sedmileté dítě MŠ stojí 33,- Kč.
1 oběd pro žáka 1. - 4. ročníku stojí 25,- Kč.
1 oběd pro žáka 5. ročníku stojí 26,- Kč.

Odhlašování obědů

Odhlášení obědů je možné po zadání přístupových údajů na adrese: http://www.estrava.cz. (Přístupové kódy vám byly sděleny vedoucí školní jídelny.) Obědy se odhlašují tentýž den nejpozději do 7:00 hodin.
ŠJ zabezpečuje obědy pro žáky pouze v době pobytu ve škole. První den nepřítomnosti žáka si můžete neodhlášený oběd vyzvednout do jídlonosiče. Druhý a další dny nemoci není nárok na oběd se sníženou sazbou – OBĚDY MUSÍ BÝT ODHLÁŠENY, v opačném případě bude účtován doplatek, který se skládá z režijních nákladů a mzdových nákladů. Druhý a další dny nemoci se obědy do jídlonosičů nevydávají.

Návod k odhlášení stravy

Řád školní jídelny