Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Menu

Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy v Chlebovicích

Kontakty

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Pod Kabáticí 107, 739 42 Frýdek-Místek - Chlebovice

(zobrazit mapu)


IČO: 70971692

ID datové schránky: vwkmc7h


Ředitelka školy

Mgr. Ilona Martínková

Telefon: (+420) 595 178 222

Mobil: (+420) 604 600 148

E-mail: skoIa@zschIebovice·cz


Sekretariát

Alice Teperová

Telefon: (+420) 595 178 222

E-mail: sekretariat@zschIebovice·cz


Základní škola

Mgr. Nika Valkovičová, zástupce statutárního orgánu, n.vaIkovicova@zschIebovice·cz

Mgr. Kateřina Bílková, k.bilkova@zschIebovice·cz

Mgr. Lucie Brusová, I.brusova@zschIebovice·cz

Mgr. Lenka Michálková, l.michaIkova@zschIebovice·cz

Bc. Regina Nováková, asistentka pedagoga, r.novakova@zschIebovice·cz

Mgr. Renata Kupčová, speciální pedagog, r.kupcova@zschIebovice·cz


Mateřská škola

Pod Kabáticí 193, 739 42 Frýdek-Místek - Chlebovice


Telefon: (+420) 595 178 221

Mobil: (+420) 608 309 420

Mgr. Iva Mládková, vedoucí učitelka, i․mIadkova@zschIebovice·cz

Renáta Holexová, učitelka, r.holexova@zschIebovice·cz

Mgr. Renata Kupčová, učitelka, r.kupcova@zschIebovice·cz

Mgr. Hana Míčková, učitelka, h.mickova@zschIebovice·cz

Pavla Volná, DiS., asistentka pedagoga, p.volna@zschIebovice·cz

Alena Pěstová, DiS., školní asistent, a.pestova@zschIebovice·cz


Školní družina

Telefon: (+420) 595 178 222

Renata Juřenová, vychovatelka ŠD, r.jurenova@zschIebovice·cz

Bc. Tereza Kubláková, vychovatelka ŠD, t.kublakova@zschIebovice·cz

Mgr. Ilona Martínková, vychovatelka ŠD, skola@zschIebovice·cz


Školní jídelna

Telefon: (+420) 595 178 220

Mobil: (+420) 778 529 808

Ludmila Mičincová, vedoucí ŠJ, I.micincova@zschIebovice·cz

Bronislava Šajerová, kuchařka, b.sajerova@zschIebovice·cz


Školnice

Anna Kozelská, školnice ZŠ, a.kozeIska@zschIebovice·cz

Iva Žižková, školnice MŠ, i.zizkova@zschIebovice·cz