Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Menu

Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy v Chlebovicích

Historie školy


Z historie

V nejstarší době docházely chlebovické děti do školy ve Staříči, kde panství hukvaldské zřídilo školu při farním kostele. Datum otevření samostatné školy v Chlebovicích není přesně známo, pravděpodobně to bylo v roce 1826 a bylo do ní zapsáno 74 dětí. Tato stará škola stála v dolní části farské zahrady. Byla to dřevěná chalupa bývalé kovárny. Byla v ní jen jedna třída a docházely do ní též děti ze sousedních Zelinkovic, Lysůvek a Lotrynkovic. Zprávu o chlebovické škole napsal koncem 19. století její učitel František Horák ve Vlastivědě moravské:

"Pokud lidská paměť sahá, vyučovalo se napřed v dřevěné chalupě, která stávala nedaleko nynější školy. Když ale chatrná chalupa pro větší počet dětí nedostačovala, vystavěna byla roku 1849 nová budova školní, přízemní při okresní silnici vedoucí do Palkovic, na pozemku k číslu 30 náležejícímu, společným nákladem obcí Chlebovic, Zelinkovic a Lotrynkovic s Lysůvkami. Nejen na této staré, ale i novější škole vyučoval prostý rolník František Pokluda po 42 let. Když nestačila tato jednotřídní škola pro množství dítek, došlo roku 1902 k vyškolení Zelinkovic, Lotrynkovic a Lysůvek, též Chlebovice si postavily školní budovu novou o jednom poschodí pro 2 třídy. Vyučování v nové budově školy počalo v listopadu 1902 a prvním školním správcem byl ustanoven František Horák. Stará školní budova byla v roce 1904 přestavěna na obecní hostinec."


Dále píše František Horák o stavbě dnešní budovy ve školní kronice:

"Stavba zadána panu Frant. Pecháčovi za 21 920 K- obec však mimo toho ve své režii si postaví plot,studnu, upraví prádelnu, zplaniruje dvůr, kanál a rigol pořídí, koupí nářadí školní i tělocvičnu upraví, což bude vyžadovati alespoň 4 000 K nákladu. Peníze na stavbu školy půjčeny u zemědělské banky v obnosu 24 000 K na 4,5 % i se splátkou. Tento obnos má se umořováními během 54 roků splatiti. Poněvadž školní vydání činí asi 4 000 K, proto přirážka obecní vystoupila na 209 % tímto rokem.
Dne 16. června 1902 položen a posvěcen kámen základní nové budovy školní. Při této příležitosti vylíčil slovy plamennými P. Alojs Vrba účel slavnosti této, upozorniv občany ku práci svorné."


K vysvěcení nové budovy školy došlo 26. října 1902 a od listopadu se zde začalo vyučovat.


Školní rok 1920/1921

1921 František Horák, ředitel


Historii a chod školy neurčovala pouze doba, ale také ředitelé a učitelé, kteří v ní působili, stejně tak i správní zaměstnanci. Jmenný seznam je uveden v rozsahu, který dobové materiály umožňují.


Vedení školy

1902 - 1925František Horák
1925 - 1939Alois Stružka
1939 - 1945Josef Bajgar
1945 - 1958František Polášek
1958 - 1971Zdeněk Maťa
1971 - 1991Zdenka Kupčáková
1991 - 1995Mgr. Dana Řezníčková
1995 - 2017Mgr. Alena Hadwigerová
2017 - 2018 Mgr. Alena Glembková
2018 - dosudMgr. Ilona Martínková


Učitelé

1902 - 1925 František Horák
1902 - 1907 Julius Heinisch
1908 - 1939 Alois Stružka
1908 - 1912 Františka Horáková
1912 - 1930 Anděla Nevesová
1913 - 1914 Marie Kozelská
1914 - 1915 Vilém Grossman
1919 - 1921 Antonín Tobola
1925 - 1929 Vilém Návrat
1928 - 1930 J. Faltýnková
1930 - 1933 Aloisie Jurková
1930 - 1931 J. Peterková
1931 - 1938 Ludmila Vencová (provdána Fliedrová)
1931 - 1938 Františka Krestová
1933 - 1934 Bronislav Kalisz
1934 - 1935 Zdenka Chalupová
1935 - 1936 Ludmila Hanusová
1935 - 1941 Anna Dlabajová
1938 - 1939 B. Schilberger
1938 František Pospíšil
1938 Gustav Kantor
1938 - 1941 Věra Kalášková
1938 Ludvík Drabina
1938 Marie Zukalová
1938 - 1939 Helena Hrnčárková
1939 - 1945 Josef Bajgar
listopad 1941 Jakubková
1940 - 1958 František Polášek
1941 Antonín Koblížka
1942 - 1944 Zdeňka Válová
1942 Šulc (učil pouze 3 dny)
1943 Marie Kaniová
1941 - 1942 Albína Durčáková
1943 - 1944 Josef Janotka
1943 - 1944 Růžena Nováková
1944- 1945 Cornelie Hranická
1945 Kornelie Habrnálová
1945 - 1950 Antonín Schindler
1949 - 1950 Anděla Gelnarová
1950 - 1951 Antonín Morys
1951 - 1952 Marie Měrková
1952 - 1954 Jana Gebauerová
1954 - 1957 Jarmila Krpcová
1957 - 1960 Miroslava Mičulková
1958 - 1971 Zdeněk Maťa
1958 - 1962 Marie Neničková
1960 - 1962 Marta Skupienová
1962 - 1972 Jarmila Valková-Janíčková
1971 - 1991 Zdenka Kupčáková
1972 - 1997 Marie Ondrášková
1989 Věra Šmídová
1989 Ladislava Václavíková
1991 - 1995 Dana Řezníčková
1993 - 1994 Lucie Rajnochová, Nováková
Ivana Lepíková
1995 - 2018 Mgr. Alena Hadwigerová
1996 - 1998 Milada Vítková
1996 Lucie Knězková
1996 - 1999 Elisabeth Chorovská
1997 - dosud Mgr. Lenka Michálková
1997 - 2020 Mgr. Alena Glembková
1998 - 1999 Pavla Tvrdoňová
1998 - 2000 Zuzana Skupinová
2000 - dosud Mgr. Lucie Brusová
2004 - 2005 Mgr. Milena Hečková
2005 - 2007 Mgr. Šárka Laucká
2010 - 2018 Mgr. Svatava Mičulková – asistent pedagoga
2014 - dosud Mgr. Nika Němcová, Valkovičová
2017 - 2019 Adriana Rohlová – asistent pedagoga
2018 - dosud Mgr. Ilona Martínková
2019 - 2020 Mgr. Alena Hadwigerová
2019 - 2021 Alice Teperová – asistent pedagoga
2019 - 2021 Ing. Radim Valkovič – asistent pedagoga
2020 - 2022 Mgr. Kateřina Bílková
2021 - 2021 Bc. Regina Nováková – asistent pedagoga
2021 - 2023 Jana Metzová – asistent pedagoga
2022 - 2023 Mgr. Kateřina Slowiková Gocieková
2022 - dosud Mgr. Michaela Adamčíková
2022 - dosud Dana Pieszková - asistent pedagoga
2023 - dosud Mgr. Bc. Monika Labaj
2023 - dosud Mgr. Alena Hadwigerová
2023 - dosud Adéla Izabella Pořízková - asistent pedagoga
2023 - dosud Bc. Kateřina Victoria Sallam, DiS. - asistent pedagoga


Vychovatelky školní družiny

1992 - dosudRenata Juřenová
2001 Jana Vojkovská
2018 - 2022Mgr. Ilona Martínková
2020 - 2021Mgr. Hana Míčková
2021 - dosudBc. Tereza Kubláková


Učitelé náboženství

P. Jan Kleveta
P. Josef Ošťádal
P. Alois Vrba
P. Josef Navrátil
P. Josef Pírek
P. František Bureš
P. Rudolf Korec
P. Antonín Olšovský
P. ThDr. Josef Biolek
P. Bohuslav Uhlíř
P. Vilém Tvarůžek
P. Oldřich Svoboda
katecheta Josef Vojvodík
katechetka Mgr. Marta Nyklová
P. Mgr. Radovan Hradil
P. ThLic. Roman Czudek
P. Martin Kudla
P. Mgr. Petr Huvar


Správní zaměstnanci

Helena Plačková
Marta Morysová
Vlasta Žídková
Dagmar Lančová
Květoslava Jadomková
Anna Kozelská
Alice Teperová
Bc. Petr Hořínek
Jana Šnapková
Monika Maderová
Renata Vávrová