Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice Příspěvková organizace města Frýdek-Místek

Menu

Školka - Plán aktivit

 

Aktivity s dětmi:

 •     divadla v mateřské škole
 •     vánoční fotografování dětí (i se sourozenci, kamarády)
 •     muzikohrátky - prožitkové programy
 •     výchovně preventivní programy s městskou policií
 •     hry v angličtině
 •     mažoretky (pom-pom)
 •     výtvarné tvoření
 •     mikulášská nadílka s programem v MŠ
 •     lyžařský kurz
 •     plavecký kurz
 •     návštěva Divadla loutek v Ostravě 
 •     návštěva Domu včelařů v Chlebovicích s programem
 •     výlet do Ostravy - Zoo
 •     návštěva místní knihovny s programem
 •     dopolední pobyty v lese (tzv. Lesní dny - environmentální, sportovní a poznávací aktivity)
 •   besedy v rámci výukových programů

 

Aktivity s rodiči:

 •  drakiáda   
 •  adventní dílny
 •  vánoční nadílka pro lesní zvířata - vycházka do lesa s rodiči
 •   dětský karneval s programem
 •    Den matek s programem
 •  Den dětí s programem
 •    rozloučení s předškoláky s programem
 •    sběr kaštanů a žaludů
 •    sběr starého papíru
 •    Recyklohraní - sběr menších nefunkčních elektrospotřebičů a použitých monočlánků v průběhu celého roku, velkých elektrospotřebičů v  předem určených dnech