Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Menu

Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy v Chlebovicích

Školka - Plán aktivit

Pro děti organizujeme v průběhu školního roku besedy, soutěže, exkurze, kulturní a sportovní akce. Naši mateřskou školu navštíví v průběhu školního roku několik divadelních společností, 1x ročně jezdíme do Divadla loutek v Ostravě. Na http://mschlebovice.rajce.idnes.cz jsou uloženy fotografie dětí při hrách a akcích mateřské školy. Dílny pro rodiče a děti, které připravujeme v průběhu roku nepravidelně a obvykle tematicky, jsou zaměřené na podzimní, adventní nebo jarní tvoření. Zpravidla pořádáme tyto aktivity:

Aktivity s dětmi

 • divadla v mateřské škole
 • oslavy narozenin dětí
 • drakiáda
 • vánoční výstava na fojtství
 • besedy v rámci výukových programů (myslivec, hasič, záchranář)
 • muzikohrátky - prožitkové programy s etnickými nástroji a muzikoterapií
 • výchovně preventivní programy s městskou policií
 • mikulášská nadílka s programem v MŠ
 • lyžařský výcvik
 • plavecký výcvik
 • návštěva Divadla loutek v Ostravě
 • návštěva Domu včelařů v Chlebovicích s programem
 • oslava Dne dětí
 • návštěva v ZŠ
 • výlet
 • návštěva místní knihovny s programem
 • dopolední pobyty v lese (tzv. Lesní dny - environmentální, sportovní a poznávací aktivity)

Aktivity s rodiči

 • drakiáda
 • vánoční besídka
 • dětský karneval s programem
 • Den matek s programem
 • rozloučení s předškoláky s programem
 • sběr kaštanů a žaludů
 • sběr starého papíru
 • Recyklohraní - sběr menších nefunkčních elektrospotřebičů a použitých monočlánků v průběhu celého roku.