Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Menu

Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy v Chlebovicích

Školka - Historie

Mateřská škola Chlebovice má dlouhodobou historii. První třída MŠ byla otevřena v r. 1946 v budově nynější ZŠ a byla její součástí. Splnění tohoto úkolu se ujal tehdejší předseda místní školní rady řídící učitel František Polášek. Bylo zapsáno celkem 34 dětí, z toho 15 chlapců a 19 děvčat. Vyučování probíhalo v dopoledních i odpoledních hodinách. Učitelkou byla ustanovena p. Danuše Volná z Místku. Správu školy vedl řídící učitel p. František Polášek. V roce 1971 byla postavena první část budovy nové mateřské školy, kde se roku 1972 otevřela jednotřídní mateřská škola. Docházelo zde 28 dětí. V tomto roce se začalo s výstavbou druhé části MŠ, která byla dokončena v r. 1976. Velký podíl na této přístavbě mělo bývalé ČSAD ve Frýdku – Místku, které do již dvoutřídní mateřské školy dováželo děti svých zaměstnanců. Podílelo se rovněž na vybavení a finanční pomoci na provoz MŠ.

V r. 1983 ubylo dětí a MŠ se stala jednotřídní s celodenním provozem.

Od r. 1982 – 1985 prošla mateřská škola výraznými změnami – byl vybudován průchod mezi jednotlivými částmi budovy, na školní zahradě byl vytvořen umělý kopec, který je využíván hlavně v zimě. Školní zahrada byla částečně zmodernizována průlezkami a houpačkami. Byly provedeny zahradní úpravy.

Učitelé

1946 – 1948     Danuše Volná
1948 – 1960     Marta Skupinová
1948 – 1949     Anna Podešvová
1951                 Jiřina Lepíková
1960 – 1967     Milena Tomančáková
1965 – 1971     Zdenka Kupčáková
1967 – 1968     Renáta Ondříčková
1969 – 1982     Ludmila Šváčková
1971 – 1973     Helena Gabzdilová
1974 – 1977     Jitka Šmídová
1976 – 2018     Pavla Šuleřová
1976 – 1980     Dagmar Kolečkářová
1977 – 1983     Hana Poláchová
1980 – 1984     Milada Lindovská
1982 – 2013     Marie Kolčárková
1989 – 1990     Adriana Konečná
1990 – 1992     Iveta Novotná
2013 - 2018     Bc. Daniela Muchová
2017 - dosud    Bc. Kristýna Šimečková
2017 - 2019    Pavla Šuleřová, školní asistent
2019 - 2019    Bc. Marie Maršálková
2019 - dosud    Mgr. Iva Mládková, zástupce ředitelky
2019 - 2021     Iva Dulavová
2019 - 2021    Mgr. Hana Míčková, školní asistent
2021 - dosud     Renáta Holexová
2021 - 2022     Mgr. Renata Kupčová
2021 - 2023     Mgr. Hana Míčková
2021 - dosud     Pavla Volná, DiS., asistentka pedagoga
2021 - 2022     Alena Pěstová, DiS., školní asistent
2021 - 2022     Kristýna Haldinová, školní asistent
2022 - 2023     Gabriela Holubová
2022 - dosud     Ing. Petra Dubčáková, školní asistent
2023 - dosud     Monika Janáková

Správní zaměstnanci

1946 – 1948    Anežka Mazurová
1948 – 1958    Otilie Nyklová
1958 – 1962    Helena Plačková
1962 – 1977    Ludmila Mazurová
1965 – 1974    Eva Halešová
1975 – 1977    Jitka Magdoňová
1974 – 1986    Alžběta Žižková
1975 – 1982    Helena Pešatová
1978 – 1985    JiřinaVolná
1982 – 1983    Ludmila Chovancová
1977 – 1995    Danuše Mazurová
1983 – 1999    Jiřina Lančová
1986 – 2013    Danuta Kyralová
1987 – 1995    Ivana Trojčínská
1995 – 1999    Anna Kozelská
1999 – 2021   Ivana Žižková
2000 – 2004    Petra Parmová
2004 – dosud   Ludmila Mičincová
2013 - dosud    Bronislava Šajerová
2021 - dosud     Jana Šnapková