Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice Příspěvková organizace města Frýdek-Místek

Menu

Školka - Současnost

V r. 2001 bylo dokončeno vybavení zahrady sestavou dřevěných průlezek a zahradním domkem, bylo rozšířeno pískoviště. Zahrada v dostatečné míře umožňuje realizaci pohybových i rozumových aktivit dětí po celý rok.
Třída a herna jsou vybaveny tak, aby stimulovaly děti k rozvoji individuálních a skupinových her a řízených činností. Malá tělocvična je vybavena dětským TV nářadím a náčiním.
Od r. 2002 jsme součástí právního subjektu Základní školy v Chlebovicích. Náš název je nyní Základní škola a mateřská škola Frýdek–Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace.

Od školního roku 2002/2003 pracujeme s novým školním vzdělávacím programem pro mateřské školy, kde nabízíme standardní a nestardandní péči (sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, plavecký výcvik, bruslení, spolupráci s myslivci a další). Cílem je probouzet dětskou osobnost cestou přirozené výchovy, navazovat na výchovu v rodině, vycházet ze stupně vývoje v konkrétním věkovém období, z jeho zvláštností a dovedností.
Naše mateřská škola je umístěna v podhůří Beskyd. Proto je výchovně vzdělávací program zaměřen na ekologickou výchovu a kladný vztah k přírodě.


MOTO: My jsme všichni kamarádi, my se musíme mít rádi. A ten, kdo nás nemá rád, ten není náš kamarád.


    Naše mateřská škola je umístěná v lokalitě, která nám dává možnost každodenního seznamování dětí s přírodou a jejími krásami ve všech činnostech. Poznáváním okolí získávají děti vztah nejen k přírodě, ale také ke svému rodnému místu.
    Velmi dobrou spolupráci máme s rodiči dětí. Pořádáme tvořivá odpoledne, kdy si děti s rodiči pohrají a vyrobí si drobný dárek (Vánoce, Velikonoce). Dle možností a nabídek uskutečňujeme sportovní a kulturní akce (karneval, sportovní soutěživá odpoledne). Spolupracujeme také s Včelařským domem a ekologickým střediskem Vita v Ostravě.
    Vytváříme dětem takové podmínky, aby se v naší mateřské škole cítily šťastné a spokojené.