Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice Příspěvková organizace města Frýdek-Místek

Menu

Školka - Akce a foto

Lyžařský výcvik

V týdnu od 20. do 24. ledna se 9 dětí z naší školky společně s dětmi ze školy zúčastnily lyžařského výcviku v Bílé. Každý den ráno jsme odjížděli plným autobusem dětí směr Beskydy. Výcvik probíhal v Sun ski areálu. Děti byly rozřazeny do družstev po šesti až sedmi dětech dle pokročilosti. Děti dostaly rozlišovací čepičky s motivy zvířátek a ovoce. Většina dětí ze školky byla ve skupince začátečníků „Grepíků“. Každé ráno si děti na svahu protáhly lyžařskou rozcvičkou tělo a příjemně se naladily k lyžování a pak už mohla začít vlastní výuka. Děti se pomocí nápaditých pomůcek a vybavení na mírném svahu v dětském areálu učily základním lyžařským dovednostem: chůzi na lyžích do svahu, jízdě na lyžařském pásu, sjezdu a zastavení. Dětem se velmi líbily pokyny jako hranolky-lyže souběžně u sebe, pizza-špičky k sobě, paty od sebe, trpaslík - ruce na kolínka v podřepu, obr - stoj ruce nahoru. Pokročilejší lyžaři jezdili na jižním a dokonce i na severním svahu. Asi po hodině lyžování jsme měli přestávku, děti se nasvačily, zahřály teplým čajem a pak pokračovaly v trénování lyžařských dovedností. Počasí nám přálo a některé dny svítilo sluníčko. V pátek děti čekaly závody. Začátečníci ukázali rodičům pokroky, kterých svým úsilím dosáhli. Na závěr děti dostaly medaili a diplom za prokázané dovednosti. Byl to náročný týden, ale všechny děti odjížděly domů spokojené.Muzikohrátky

Před Vánoci jsme si užili ještě muzikohrátky. Děti se aktivně zapojily do hry na bubny djembe. Plnily rozmanité hudební a rytmické úkoly a hrály na jednoduché hudební nástroje. Paní Vlaďka si pro děti připravila hru na netradiční hudební nástroje, které rozeznívala a doprovázela jimi svůj zpěv. Děti tak připravila na následující bubnování s deklamací a hrou na tělo - body music. Věnovali jsme také čas ztišení, naslouchání a hudební relaxaci. Vše probíhalo ve vánočním duchu a příjemné relaxační náladě.Vánoční tvoření

Vánoční atmosféru adventu jsme si užili společně s rodiči, prarodiči a dětmi při vánočních dílnách, které následovaly po besídce. Všichni měli možnost vybrat si a tvořit vánoční svícny, andělíčky, zdobit perníčky anebo si kreslit vánoční obrázky. K tvůrčí atmosféře přispělo bohaté občerstvení od rodičů - vánoční cukroví, jednohubky, slané tyčinky aj. Dobroty jsme zapíjeli vánočním punčem. Všem rodičům děkujeme za skvělé pohoštění, tvůrčí nápady a pohodovou atmosféruVánoční výstava na fojtství

S nastávajícím adventem jsme s dětmi navštívili tradiční Vánoční výstavu Na fojtství v domě včelařů, kterou připravili senioři z Chlebovic. Děti si prohlédly pletené, krajkové, korálkové, textilní a další tradiční vánoční ozdoby. Nejvíce je lákaly výrobky z perníku. Na výstavě jsme obdivovali betlémy vytvořené z různých materiálů a nejrůznějšími technikami.Pouštění skořápek po vodě bylo však pro děti největším zážitkem. Vánoční atmosféru navodily také adventní věnce, prodej vánočních ozdob, drobností a dekorací.Divadlo v MŠ - Mikulášská nadílka

V pátek 6. 12. přišel k nám do školky Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš si přinesl knihu, kde měl napsáno, co všechno se dětem daří i nedaří. Tak jsme se dozvěděli, kdo a co může vylepšit, aby přispěl ke společné pohodě. Čertík byl veselý a tři z dětí si s ním dokonce zatančily. Všechny děti pak zazpívaly písničku a řekly básničky. A protože se Mikulášovi básně a písně líbily a všechny děti slíbily, že budou hodné, rozdal jim Mikuláš s pomocí anděla velké balíčky s dobrotami. A čert? Ten pro tentokrát odešel s prázdným pytlem.Divadlo v MŠ - O Mikulášově ztracené čapce

26. 11. k nám už podruhé v tomto školním roce zavítaly Myška Klárka a Veverka Terka. Tentokrát dětem v příběhu „O Mikulášově ztracené čapce“ vysvětlily, že ne každý, kdo si myslí, že je hodný, takový opravdu je. A naopak. Terka si přivlastnila věc, kterou našla, ale nebyla její. Proměnila se v čertici, naštěstí jen podmíněně, protože svou chybu napravila. Klárka se stala andílkem, protože nemyslela na sebe, ale na ostatní. Teď se chystají pomoci Mikulášovi při nadílce. S humorem a strhujícím výrazem obě herečky zapojily děti do celého příběhu a nakonec si s dětmi za klavírního doprovodu paní učitelky zazpívaly písničku pro Mikuláše. Pohádka plná zábavných a poučných momentů uvedla děti do adventního času.Divadlo loutek Ostrava

S dětmi naší MŠ jsme zavítali do Divadla loutek v Ostravě. Shlédli jsme představení „Fuj je to“, herci a loutky s rekvizitami dětem zahráli milý příběh o pejskovi Harykovi. Po představení měly děti možnost osahat si loutky a vyzkoušet rekvizity.Divadlo v MŠ - Větrná pohádka

V měsíci říjnu jsme s dětmi shlédli interaktivní pohádku o větru. Děti měly možnost zapojit se do divadelního představení a užít si pohádkové postavy, které pomáhaly větru. Pohádka se dětem líbila a těšíme se na další.Dýňování

Společná akce dětí s rodiči proběhla v odpoledních hodinách 16. 10. 2019. Rodiče si přinesli dýně a hned se pustili do dlabání a vyřezávání různých tvarů. Děti měly spoustu nápadů: „Já chci Batmana, já strašidlo, já velké oči….“ Rodiče tvořili a povedly se jim vytvořit opravdu pěkná podzimní díla a zřejmě překonali i očekávání dětí. Kdo nevyřezával, tak si mohl vybrat z další nabídky tvoření jako zdobení podzimních věnečků, výroba netradiční dýně z krepového papíru a kreslení dýňových mandal a obrázků dýní. Aby se nám dobře tvořilo, tak nám paní kuchařky uvařily vynikající podzimní punč a připravily skvělou dýňovou pomazánku, kterou děti samy mazaly na dýňovou housku a ozdobily zeleninou. K dobré pohodě přispěly také dobroty od maminek a dobrá nálada nás všech. Když se setmělo, rozsvítili jsme dýně a užili si tajemnou atmosféru. Děkujeme všem rodičům za příjemně strávené chvíle při společném tvoření.Exkurze do bramborárny

Ve čtvrtek 26. 9. odcházely děti ze školky plné zážitků. Navštívili jsme totiž bramborárnu pana Janečky. Za krásného slunečného počasí jsme procházkou došli do obrovského dvora, kde už na nás čekali zaměstnanci bramborárny. Připravili si pro nás pestrý program. Děti měly možnost nasednout do nastartovaného traktoru, zatočit volantem a zatroubit na klakson. Zkusily traktor i řídit, samozřejmě dětský elektrický. Prohlédly si i další zemědělské stroje, zvláště pak vyorávač brambor s třídícím pásem. Podívaly se do sýpky, kde si mohly osahat zemědělské plodiny, sójové boby a obilí. Pak už na ně čekala opravdová práce. Dostaly krásné pracovní rukavice, které si mohly odnést domů, kde je jistě využijí při pomáhání na zahradě. V modré přepravce byly uloženy dva druhy brambor, červené a žluté, které děti třídily podle barev do žluté a červené přepravky. Dětem se práce dařila a brzy byla modrá přepravka prázdná. Za svou práci obdržely nejen pytlík krásných malých brambor, ale i peněžní dar od pana Janečky. Ten bude využit k financování dalších zajímavých akcí. Jako dík měly děti připravenou básničku o bramboře, která se velmi líbila. Panu Janečkovi, firmě Chlebovické brambory a jeho rodině moc děkujeme.Drakiáda

Třetí zářijový víkend byl ve znamení papírových draků. Toto téma se prolínalo všemi činnostmi. Nejvíce se děti těšily na pátek, kdy na hřišti proběhla drakiáda. Některé děti si přinesly draka do školky, ostatní čekaly na rodiče, kteří draka pouštěli s nimi. Nejdříve ovšem předcházela výstava draků, které si děti prohlédly. Na podzimní lety se připravoval krteček, Fénix, letadlo a jiní krásní draci. I když bylo zpočátku bezvětří, po chvíli se zvedl větřík a draci přece vzlétli. Děti a jejich rodiče dráčky proháněli po fotbalovém hřišti neúnavně po celé dopoledne. Na děti čekala sladká odměna, kterou si zasloužily nejen pouštěním draků, ale také zdoláváním nejrůznějších sportovních překážek. Dopoledne jsme si s draky užili a všem rodičům děkujeme.První den v mateřské škole

První den v mateřské škole bylo pro nové děti velkým dobrodružstvím. Děti začaly objevovat nové prostředí, začala se tvořit nová kamarádství. Starší děti jsou velkými kamarády a pomáhají dětem začlenit se do života v mateřské škole. Rodiče své děti doprovodili a v nové etapě života dětí jim jsou velkou oporou.Školka - Akce a foto - archiv

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012